Metody leczenia

W Naszym Gabinecie wykorzystujemy metody specjalne leczenia fizjoterapeutycznego takie jak :
NDT – Bobath,
PNF – Prioproceptive Neuromuscular Facilitation,
Koncepcja Mulligana,
Kinesiology Taping,
Watsu.