Koncepcja Mulligana

Koncepcja stworzona przez Briana Mulligana z Nowej Zelandii jest specjalistyczną metodą diagnostyczno–terapeutyczną, łączącą w sobie wiele różnorodnych technik. Zasady stosowane w tym podejściu są nieustannie udoskonalane wraz z postępem medyny, dzięki czemu terapeuci mogą stale podnosić efektywność zabiegów i jednocześnie ograniczać uczucie dyskomfortu Pacjentów.Nowatorska metoda Mullingana polega m.in. na łączeniu ruchu biernego, wykonywanego przez terapeutę z ruchem czynnym, wykonywanym przez Pacjenta. Zdaniem Briana Mulligana zmiany w obrębie segmentu ruchowego często powodują ograniczenia ruchu i przynoszą ból, w momencie jego wykonywania. Z kolei zaburzenia w mechanice poszczególnych elementów segmentu ruchowego mogą wpływać na siebie wzajemnie. Na podstawie analizy całej jednostki ruchowej, w obrębie kręgosłupa, opracował on liczne techniki działające bezpośrednio na stawy, a pośrednio – na układ nerwowo-mięśniowy (m.in. „NAG”, „SNAG”, odwrotne „NAG” oraz mobilizacje połączone ruchem „MWM”).

Do zalet zaliczamy :

  • Bezbolesność terapii zapewnia komfort zarówno u Pacjenta, jak i terapeuty.
  • Integracja technik terapeutycznych z ruchem daje możliwość stosowania metody również u osób leczonych ambulatoryjnie oraz przebywających na oddziałach szpitalnych.
  • Pacjent jest aktywnym uczestnikiem terapii,  posiada niezbędne informacje dotyczące sposobu gwarantującego bezpieczne wykonywanie czynności dnia codziennego, a także sposobów postępowania w okresie zaostrzenia choroby.
  • Metoda Mulligana daje fizjoterapeutom nowe narzędzia do pracy z Pacjentami z dysfunkcjami w obrębie stawów kręgosłupa, stawów obwodowych, z chorobą krążka międzykręgowego, chronicznymi stanami bólowymi narządu ruchu i innymi.