NDT – Bobath

Koncepcja NDT jest to metoda neurologicznej rehabilitacji, która jest stosowana w ocenie i leczeniu pacjenta ( na przykład leczenie dorosłych po udarze mózgu lub dzicka z porażeniem mózgowym). Celem koncepcji jest nauka motoryki  dla lepszej kontroli ciała w zróżnicowanym środowisku które nas otacza, jednocześnie poprawę uczestnictwa i funkcji. Odbywa się to przez umiejętne inicjowanie i realizowanie zamierzonych zadań. Profesjonalna rehabilitacja dzieci w Tczewie jest już dostępna.