Pierwsza wizyta

Strój i obuwie

  • wygodny, niekrępujący ruchy, będzie przydatny podczas terapii oraz badania fizykalnego.
  • obuwie, nie będzie wymagane ponieważ terapia jest prowadzono na boso/ w skarpetkach.

Podczas pierwszej wizyty pomocna będzie dokumentacja medyczna :

  • wyniki badań diagnostycznych np. USG, RTG, MR, CT – na płycie, kliszy i inne,
  • dotychczasową historię choroby,
  • skierowanie lekarskie,
  • wypis ze szpitala.
  • Pesel swój oraz dziecka
  • Najważniejsze: dobry humor